Sıkça Sorulan Sorular

 • Raf Temizliği Projesi nedir?

  Raf Temizliği Projesi, Fonun bugüne kadar gerçekleştirdiği banka çözümleme süreçlerini idari, mali ve hukuki yönlerden değerlendiren ve tüm bu değerlendirmeler sonucunda ulaşılan Fon bilgi ve deneyimlerinin yazılı hale(kitap seti) getirilerek kamuoyu ile paylaşıldığı bir projedir.

   

   

 • Raf Temizliği Projesi`nin amacı nedir?

  Projenin amacı; gerçekleştirilen banka çözümleme süreçlerini idari, mali ve hukuki yönlerden değerlendirerek; gerçekleşmiş işlemlerin saydamlığını ve hesap verilebilirliğini artırmak, benzer faaliyetlerin tasarım ve uygulamasında yararlanılacak bilgi ve tecrübeleri ortaya çıkararak kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamaktır.

   

   

 • Raf Temizliği Projesi ne kadar sürede tamamlandı?

  Proje çalışmalarına 2006 yılı Aralık ayında başlanmış olup, toplam proje süresi yaklaşık 3 yıldır.

   

   

 • Raf Temizliği Projesi kapsamında kamu ile paylaşılan bilgilerin onaylı suretlerini edinmemiz mümkün müdür?

  Kamuoyunu bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olan bu yayında yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için gerekli özen gösterilmiş olmakla birlikte bu yayında yer alan bilgilere dayanarak çıkarılan sonuçlardan TMSF sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla edinilmesi mümkün olmakla birlikte, bu belgelerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

   

   

 • Projenin adı neden Raf Temizliği Projesi olarak belirlenmiştir?

  Bu proje ile Fona devrolan bankalara ilişkin tüm dosyalar gözden geçirilerek bir “Elektronik Bilgi Takip Seti” ve her banka için ayrı ayrı çözümleme süreçlerinin ele alındığı kitaplar oluşturulmuştur. Sonuç olarak yapılan işlemler bir nevi raf temizliğidir ve bu yüzden proje “Raf Temizliği Projesi” olarak adlandırılmıştır.

   

   

 • Projenin ürünleri nelerdir?

  Bu proje kapsamında; Fon bankalarının her biri için çözümleme sürecinin esas faaliyetlerini zaman boyutuyla gösteren, elektronik ortamda saklanmaya, güncellenmeye ve raporlamaya uygun bir Fon Bankaları Çözümleme Bilgi Takip Seti oluşturulmuş ve ayrıca her bankanın çözümleme sürecinin idari, mali ve hukuki yönleriyle değerlendirildiği Fon Bankaları Çözümleme Kitapları’ndan oluşan bir kitap seti (20 adet kitap) hazırlanmıştır.

   

   

 • Kurumunuz bünyesindeki Elektronik Bilgi Takip Seti”nde yer alan bilgi ve belgelere uzaktan/dışarıdan erişim imkânı bulunmakta mıdır?

  Elektronik Bilgi Takip Seti, Fon dahili kullanımı için hazırlanmıştır. Bu nedenle, bu ortamdaki verilere Fon personeli haricinde üçüncü kişilerin uzaktan erişim imkanı bulunmamaktadır.

   

   

 • Web sitesi içinde belirli bir kavram veya tanımın sorgulama (arama) işlemi nasıl yapılacaktır?

  Web sitesi içinde sol üst bölümde yer alan “Arama” bölümü kullanılarak site içinde tüm kategori ve metinler üzerinde belirli bir tanım veya kavrama yönelik olarak sorgulama yapma imkanı bulunmaktadır.

   

   

Ege Bankİnter Bankİktisat BankasıEtibankToprak BankEgs BankYurt BankBank EkspresEs BankBank KapitalPamukbankDemir BankUlusal BankTürk Ticaret BankasıYaşar BankSite BankTariş BankKent BankSümer BankBayındır BankMarmara BankImpex BankKıbrıs Kredi BankasıTyt Bankİmar BankasıTmsf