RAF TEMİZLİĞİ PROJESİ

RAF TEMİZLİĞİ PROJESİ: 
Projenin Amacı; Fonun, özellikle 2000-2001 yıllarındaki faaliyetlerinde ağırlıklı bir yere sahip olan sorunlu banka çözümleme sürecinin "idari", "hukuki ve "mali" yönlerden değerlendirilerek; gerçekleştirilen işlemlerin saydamlığını ve hesap verilebilirliğini artırmak, mevcut banka çözümleme faaliyetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak bu alanda yürütülecek yeni tasarım ve uygulama çalışmalarında yararlanmak üzere, Fonun bilgi ve deneyimlerinin yazılı hale getirilerek kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmiştir. 
Böylece, Fon tarafından banka çözümleme faaliyetlerinin hangi ortam ve koşullar altında, hangi kısıtlar ve öncelikler dikkate alınarak gerçekleştirildiği hakkında kamuoyu bilgilendirilmiş olacaktır.

                                                    

Ege Bankİnter Bankİktisat BankasıEtibankToprak BankEgs BankYurt BankBank EkspresEs BankBank KapitalPamukbankDemir BankUlusal BankTürk Ticaret BankasıYaşar BankSite BankTariş BankKent BankSümer BankBayındır BankMarmara BankImpex BankKıbrıs Kredi BankasıTyt Bankİmar BankasıTmsf